Wetgeving

 

WZD, Wet Zorg & Dwang: In principe geen onvrijwillige zorg
BuitenGewoon Raamsdonk biedt kleinschalige zorg waar oog is voor en rekening wordt gehouden met de wensen en (on)mogelijkheden van de cliënt. Uitgangspunt is dat er GEEN onvrijwillige zorg wordt geboden en de wensen van de cliënt en/of vertegenwoordiger voorop staan. Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken. Dit geldt ook voor de doelgroep van BuitenGewoon Raamsdonk. Ze hebben weliswaar zorg en ondersteuning nodig, maar dat is in principe zorg waar ze zelf mee instemmen. Daar maakt BuitenGewoon samen met de cliënt en -vertegenwoordiger afspraken over tijdens aanmelding e/o intake. Klik hier voor het volledige beleidsdocument WZD 2021 .

WTZA, Wet Toetreding Zorg Aanbieders: Alleen meldplicht & jaarverantwoording

BuitenGewoon Raamsdonk valt als jeugdzorgaanbieder wel onder de meldplicht en openbare jaarverantwoording, maar niet onder de vergunningsplicht en intern toezichthouder omdat er slechts sporadisch “eigen” WLZ-clienten zijn en er ook geen 10 zorgverleners betrokken zijn bij de WLZ-zorg. Klik hier voor het beleidsdocument WTZA 2024