Wet Zorg en Dwang

In principe geen onvrijwillige zorg
BuitenGewoon Raamsdonk biedt kleinschalige zorg waar oog is voor en rekening wordt gehouden met de wensen en (on)mogelijkheden van de cliënt. Uitgangspunt is dat er GEEN onvrijwillige zorg wordt geboden en de wensen van de cliënt en/of vertegenwoordiger voorop staan. Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken. Dit geldt ook voor de doelgroep van BuitenGewoon Raamsdonk. Ze hebben weliswaar zorg en ondersteuning nodig, maar dat is in principe zorg waar ze zelf mee instemmen. Daar maakt BuitenGewoon samen met de cliënt en -vertegenwoordiger afspraken over tijdens aanmelding e/o intake.

Klik hier voor het volledige beleidsdocument WZD 2021 .