Inspraak, medezeggenschap & vertrouwenspersoon

Wettelijk vertegenwoordigers en deelnemers hebben de mogelijkheid om mee te denken en hun mening te geven over allerlei zaken aangaande het beleid van BuitenGewoon. We hebben hiertoe de volgende instrumenten tot onze beschikking:

  • Inspraakbijeenkomsten, algemeen of over een specifiek onderwerp
  • Online enquêtes/vragenlijsten
  • Inspraak als agendapunt tijdens evaluatiegesprekken
  • De centrale clientenraad van St. Samenwerkende Zorgboeren Zuid.
  • Het jaarlijks tevredenheidsonderzoek. Klik hier voor het meest recente verslag.
  • De vertrouwenspersonen en cliëntondersteuners van het Adviespunt Zorgbelang, gefaciliteerd door St. Samenwerkende Zorgboeren Zuid. Klik hier voor meer informatie.

Aangezien BuitenGewoon Raamsdonk niet 24 uur of langer aaneengesloten zorg biedt en ook minder dan 25 zorgverleners heeft, is de Wmcz (Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg) niet van toepassing en hoeft BuitenGewoon Raamsdonk geen eigen cliëntenraad te hebben.

BuitenGewoon maakt gebruik van het online Nedap/ONS zorgregistratiesysteem. Hierin worden ook de noodzakelijke gegevens van onze deelnemers vastgelegd. Via een inlogcode voor CarenZorgt, kunnen de deelnemers e/o hun wettelijke vertegenwoordigers meekijken in het zorgplan en de rapportages.

Inspraakprocedure BuitenGewoon Raamsdonk v280922