Aanmelding & bekostiging

De begeleiding bij BuitenGewoon wordt gefinancierd door het Zorgkantoor (WLZ) of de gemeente (WMO en Jeugdwet). Het maakt hierbij niet uit of u een PersoonsGebonden Budget (PGB) of Zorg-in-Natura (ZIN) heeft. BuitenGewoon Raamsdonk is via St. Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ) voor alle gemeenten en Zorgkantoren in West en Midden Brabant gecontracteerd. Voor de gemeenten die vallen onder Zuid Holland Zuid geldt dat wij alleen begeleiding middels een PGB kunnen bieden.

  • AGB-code t.b.v. ZIN JW/WMO/WLZ : 41788618 (SZZ, St. Samenwerkende Zorgboeren Zuid)
  • AGB-code t.b.v. PGB : 41788618 (BuitenGewoon Raamsdonk)

Om in aanmerking te komen voor een indicatie (beschikking) verwijzen u graag naar het Sociaal Wijkteam, CJG (Centrum Jeugd en Gezin) of huisarts in uw gemeente of het CIZ in het geval van de WLZ. Zij brengen samen met u de zorgvraag in beeld middels een ondersteuningsplan. De doelen die hierin staan vermeld vormen het uitgangspunt voor ons begeleiding. Om de begeleiding te kunnen starten, plannen we eerst een kennismakingsgesprek en hierna een intake. Vervolgens gaat de begeleiding van start en wordt het zorgplan geactiveerd. We rapporteren dagelijks op de doelen. Ouders/familie kunnen online meelezen via CarenZorgt en periodiek worden de doelen geƫvalueerd.