• schooluitval trajecten
    Schooluitval

Schooluitval

Soms lopen kinderen met ASS-problematiek vast op school. Meestal niet zozeer vanwege hun cognitieve kwaliteiten, maar vaker juist doordat ze de dynamiek en prikkels in de klas niet aankunnen. Of omdat de randvoorwaarden om onderwijs te kunnen volgen niet aansluiten bij wat de kinderen nodig hebben.

Op dat moment kan een schooluitvaltraject bij BuitenGewoon een tussenstap zijn naar beter Passend Onderwijs. BuitenGewoon stemt het traject zoveel mogelijk af op het kind en is altijd een mix van onderwijs(ondersteuning), begeleiding individueel gericht op het leren ontspannen en vergroten van weerbaarheid en groepsmomenten om dit in de praktijk te oefenen. BuitenGewoon biedt schooluitvaltrajectenvoor zowel regulier als speciaal basis- en voortgezet onderwijs. Samenwerking met school is hierbij van groot belang.

Desgewenst kunnen we zelfs lesinstructie/onderwijs op locatie bieden door een begeleider met lesbevoegdheid.

Er is een schooluitvalgroep voor basisonderwijs (ma-do van 09.00-15.00u) en een voor voortgezet-onderwijs (ma-vrij van 09.00-15.oou).