Samenwerking

Zorgen doe je voor elkaar en met elkaar. Samen bereik immers veel meer. BuitenGewoon werkt graag samen met de deelnemers, familie, CJG/wijkteam, school en alle andere betrokken partijen om de begeleiding zo goed mogelijk af te stemmen op de deelnemer. Tijdens de kennismakings-, intake- en evaluatiegesprekken maken we graag duidelijke afspraken over wie doet wat, de wederzijdse verantwoordelijkheden en verwachtingen om de beoogde resultaten meetbaar te maken.

Samen sta je sterker. Daarom is BuitenGewoon aangesloten bij Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ), een overkoepelende organisatie met ruim 100 aangesloten zorgboerderijen in Zuid-Nederland. SZZ behartigt de contractering en financiële afwikkeling met de gemeenten en het zorgkantoor voor ons en faciliteert tevens centraal diverse diensten.