Kwaliteitskeurmerk

Meer dan een keurmerk

Een keurmerk zegt iets over de professionaliteit en opleidingsniveau van de medewerkers, de wijze waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan, de aanwezigheid van een medezeggenschapsregeling voor cliënten, de gezondheid van de dieren, veiligheid van de zorgomgeving, zorgplansystematiek, klachtenreglement, aanwezigheid van een vertrouwenspersoon, etc.

Maar kwaliteit gaat verder dan het volgen van procedures en protocollen. Het gaat ook over logisch nadenken en gewoon doen wat je belooft.

Van 2013 tot medio 2019 had BuitenGewoon het Keurmerk “Kwaliteit laat je zien” van de Federatie Landbouw en Zorg. Maar anno 2019 zijn we tot de conclusie gekomen dat dit keurmerk niet langer aansluit bij de beleving van kwaliteit en de professionaliteit waar BuitenGewoon voor staat en hebben we besloten over te stappen op ISO Zorg & Welzijn.  ISO certificaat BuitenGewoon Raamsdonk tm 01-12-2025