• begeleiding thuis
    Begeleiding thuis

Begeleiding thuis

Zoveel mogelijk de regie leren voeren over je eigen leven. Dat is het doel van individuele begeleiding. BuitenGewoon biedt ervaringsgerichte hulp bij het aanleren en verder inoefenen van vaardigheden die de zelfredzaamheid vergoten en bij het sociaal-emotioneel functioneren.

  • Accepteren wie je bent. Het ontdekken van je mogelijkheden en kwaliteiten.
  • Het herkennen, accepteren en leren omgaan met je beperkingen.
  • Herkennen en erkennen van gevoelens (en die van anderen).
  • Leren zorgdragen voor jezelf en anderen.
  • Oplossingsgericht leren denken en leren vragen om hulp..
  • Leren sturing geven aan situaties. ‘Steviger in je schoenen staan’. Leren opkomen voor jezelf.
  • Leren herkennen van grenzen in jezelf en grenzen bij anderen.

Ouderbegeleiding & Systeem Therapeutisch Werk

BuitenGewoon biedt ook gezinsbegeleiding. Zowel meer praktisch gericht als meer systeemgericht. Het doel hiervan is om ouders handvaten te geven om te gaan met de impact van autisme binnen het gezin en tevens het begrip en de interactie tussen de gezinsleden stimuleren.

BuitenGewoon biedt begeleiding individueel zowel in de thuissituatie als op de boerderij aan.