• Behandeling

Behandeling & Onderzoek

Gedreven door onze ambitie om onze doelgroep zoveel mogelijk zorg onder 1 dak te kunnen bieden, bieden we sinds 2023 ook behandeling & onderzoek, zoals onder meer intelligentieonderzoek (WISC-V), screenende vragenlijsten en evidence based behandelingen. We bieden verschillende behandelmethoden, veelal interventies gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie (CGT), maar ook andere behandelprotocollen voor enkelvoudige GGZ-problematiek kunnen worden ingezet. Daarnaast is het mogelijk om aanvullend op de behandeling enkele systeemtherapiesessies of EMDR in te zetten.

Onze behandeling kan ingezet worden voor jeugd/jongvolwassenen tussen de 6 en 23 jaar oud met sociaal-emotionele en/of gedragsproblematiek. Op basis van de zorgvraag wordt er in overleg met de jeugdige zelf, ouders en verwijzer gezamenlijk een behandelplan opgesteld. Deze wordt elke 3 maanden geƫvalueerd.
Als er een behandeling nodig blijkt die we bij BuitenGewoon niet zelf kunnen bieden (zoals intensieve traumatherapie of intensieve systeemtherapie), zullen we hiervoor een passende behandelaar uit ons netwerk voor inschakelen. Om de functie van regiebehandelaar en supervisie te borgen, en tevens psychodiagnostisch onderzoek aan te kunnen bieden, werkt BuitenGewoon Raamsdonk nauw samen met onder meer Elevare.

Als een jongere zelf niet wil meewerken of er sprake is van suĆÆcidegevaar of andere veiligheidsredenen, geldt dat als contra-indicatie.

Om de sociaal-emotionele of cognitieve ontwikkeling van het kind in beeld te brengen, kan diagnostiek ingezet worden. Samen met ouders en de jongere zullen daarvoor onderzoeksvragen opgesteld worden. Diagnostiek kan van groot belang zijn voor een begeleidings- of behandeladvies dat aansluit bij de behoeftes van het kind.

Natuurlijk volgen we de Richtlijnen Jeugdhulp, GGZ-protocollen en therapeutische werkboeken, maar dan wel op een manier die past bij onze setting en aansluit bij de beleving en interesses van de jeugdigen. Dus niet te veel statisch of zittend aan tafel, maar juist veel meer gericht op creativiteit en beweging en gebruikmakend van ons buitenterrein, zoals in de wei bij de geiten of paarden.