• Behandeling

Behandeling

Na ruim 13 jaar de focus op begeleiding te hebben gelegd, start BuitenGewoon per 1 oktober 2023 nu ook met behandeling. De belangrijkste motivatie is dat wij het voor jeugdigen en hun gezin een meerwaarde vinden als zij zoveel mogelijk zorg onder 1 dak te kunnen krijgen.
Onze gedragsdeskundige is als Kind- en Jeugdpsycholoog al sinds 1 januari 2022 betrokken bij alle jeugdigen die in zorg zijn. Tot nu toe lag de focus vooral op observaties, het ondersteunen van de begeleiders en het beheren van de doelen en zorgplannen.

Nu is de tijd rijp om te starten met behandeling. In eerste instantie vooral gericht op onder meer intelligentieonderzoek (WISC), sociaal emotionele vragenlijsten (SEV) en evidence based behandelingen zoals  Cognitieve Gedragstherapie.

Om de functie van regiebehandelaar en supervisie te borgen, en tevens psychodiagnostisch onderzoek aan te kunnen bieden, werkt BuitenGewoon Raamsdonk samen met Elevare.