Klachten- en geschillen

Er zijn meerdere manieren om een klacht kenbaar te maken.

  • U kunt de klacht bespreken met (een medewerker van) BuitenGewoon.
  • U kunt de klacht ook bespreken met onze onafhankelijk vertrouwenspersoon of cliëntondersteuner van Zorgbelang Brabant in Tilburg (013-5942170) die via Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ) worden gefaciliteerd.
  • U kunt ook de directeur-bestuurder van SZZ uit Waalwijk (073-6871023) vragen te bemiddelen of te helpen met het formuleren van de klacht.
  • Uiteraard kunt u uw klacht ook rechtstreeks schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie van de Federatie Landbouw en Zorg, Postbus 54,  3780 BB Voorthuizen en vermeldt in de brief: De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Na een paar weken krijgt u bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of de klacht terecht is en wat de zorgboerderij en eventueel u zouden kunnen verbeteren.

Wat te doen bij een geschil? 
Komt u er na het indienen van een klacht bij het klachtenloket niet uit of krijgt u hierop geen reactie, dan heeft u een ‘geschil’. U kunt met uw klacht terecht bij De Geschillencommissie. SZZ is aangesloten bij de commissie ‘Zorg Algemeen’.
Hoe u een klacht indient vindt u op www.degeschillencommissie.nl/consumenten/

Klachten_en_Geschillenregeling_SZZ-BuitenGewoon