Corona-crisis

Het Corona-virus houdt ons allemaal flink in de greep. Dagelijks zien de we de beelden en lezen of horen de verhalen van mensen die ieder op hun manier de strijd aangaan met dit verschrikkelijk virus. De maatregelen vanuit de overheid zijn volkomen te begrijpen en te respecteren, maar het neemt niet weg dat dit veel geduld, flexibiliteit en oplossingsgerichtheid van ons allemaal vraagt.

Nu de maatregelen versoepeld zijn, is nagenoeg alle begeleiding bij BuitenGewoon weer opgestart. Uiteraard met in achtneming van alle RiVM richtlijnen.

Namens het team Buitengewoon, wensen we jullie allemaal heel veel sterkte en gezondheid toe in deze bijzondere tijd.

We willen jullie nogmaals wijzen op de afspraken die voor iedereen gelden:

In verband met de aangescherpte Coronamaatregelen, vragen we jullie 1 dag voorafgaand aan de groep per email te bevestigen dat jullie zoon/dochter zelf geen klachten heeft, niet in quarantaine/isolatie zit en er ook geen gezinslid thuis zit met klachten of in afwachting van een test(uitslag). Want in dat geval kan jullie zoon/dochter niet naar BuitenGewoon komen.
Datzelfde geldt als je kind de afgelopen 2 weken in een zgn “oranje” gebied is geweest of in aanraking is geweest met een positief getest persoon. Ook als jullie zoon/dochter om een andere reden afwezig is, horen we dit graag per omgaande.

– Regelmatig handen wassen met water en zeep. Dit moet in ieder geval gedaan worden:
• Bij aankomst op de boerderij, dus direct na binnenkomst
• Na toiletbezoek
• Na hoesten, niezen en/of neus snuiten (hoesten en niezen doen we in onze elleboog)
• Na buiten spelen/buitenklusjes/klusjes in de stal/wandelen
• Na dieren verzorgen/dieren aaien
• Voor eetmomenten/drinkmomenten
• Iedereen wast zijn/haar handen met zeep uit een zeeppompje en droogt de handen af met papieren handdoekjes.

– Over de 1,5 meter-regel:
• Begeleiders en deelnemers vanaf 18 jaar houden onderling 1,5 meter afstand
• Begeleiders houden 1,5 meter afstand tot de deelnemers tenzij dit door de noodzaak tot fysieke nabijheid niet mogelijk is
• Deelnemers tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden

• Alle kinderen moeten 1,5 meter afstand houden tot begeleiders en andere volwassenen

– Overige afspraken:
• Iedereen neemt zijn eigen fruit en drinken mee van thuis
• Ouders/partners/verzorgers/broertjes/zusjes mogen niet op het terrein van BuitenGewoon komen, zij blijven in de auto zitten bij het brengen/ophalen
• Eén van de begeleiders staat bij het poortje om de deelnemers te ontvangen/naar huis te laten gaan
• Als de deelnemer verkoudheidsklachten heeft, of een van de gezinsleden heeft verkoudheidsklachten, dan blijft de deelnemer thuis, ook als hij/zij zelf geen klachten heeft. (Verkoudheidsklachten: neusverkouden, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid en/of verhoging/koorts)
• Als een deelnemer gedurende de dag verkoudheidsklachten klachten ontwikkelt, wordt contact opgenomen met de ouders/partner/verzorgers en gaat hij/zij naar huis